REGULAMIN

§ 1
Zasady korzystania ze sklepu:
1. Jeśli prześlesz nam zamówienie oznacza to że akceptujesz poniższy regulamin dokonywania zakupów.
2. Wysyłając do Ciebie e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia, zawieramy umowę kupna-sprzedaży zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2
Sprzedawca:
1. Sprzedawcą jest Firma:
BV Format s.c Piotr Bączkowski & Ewa Bączkowska.
2. Zarejestrowana w:
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
3. Nasza spółka ma siedzibę w:
62-040 Puszczykowo ul. Niepodległości 18
NIP 7792216712
REGON 634528055
4. Konto firmowe:
ING BANK ŚLĄSKI 46 1050 1520 1000 0022 7702 0000
5. Możesz się z nami kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie:
biuro@bvformat.pl biuro@bvformat.poznan.pl
tel; 501 633 740

§ 3
Zamówienia:
1. Gdy składasz zamówienie Jesteś rejestrowany w naszej bazie jako nasz Klient oraz otwieramy Ci konto w sklepie.
2. Podczas rejestracji podajesz jedynie dane które są niezbędne aby zrealizować Twoje zamówienie oraz podajesz numer telefonu pod którym można się z Tobą skontaktować. Numer telefonu zostanie podany także firmie kurierskiej dostarczającej przesyłkę z zamówionym towarem żeby uniknąć ewentualnych kłopotów z dostawą.
3. Uważamy że złożyłeś zamówienie, jeśli klikniesz opcję Wyślij zamówienie.
4. Realizujemy tylko zamówienia opłacone i za pobraniem.
5. W soboty, niedziele i dni wolne od pracy sklep nie obsługuje zamówień. Zamówienie złożone w dni powszednie po godz.11.00, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą od godziny 8.00 następnego dnia pracy.
6. Ceny towarów w sklepie bvformat.poznan.pl podane są netto i brutto z podatkiem VAT.
7. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
8. W przypadku kiedy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia a kwota została już wpłacona na konto Sklepu, Sklep zobowiązuje się poinformować Cię o tym fakcie i zaoferować inne rozwiązanie. Jeżeli nie będziesz usatysfakcjonowany proponowanym rozwiązaniem, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na Twoje konto.
9. Po złożeniu pierwszego zamówienia firmy będące płatnikami VAT powinny wysłać na e-mail biuro@bvformat.poznan.pl oświadczenie o tym, że są płatnikiem VAT oraz numer NIP.

§ 4
Dostawy:
1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, spedycji lub firmy kurierskiej, lub odbiór osobisty w siedzibie firmy.
2. Zamówione towary dostarczane są w ciągu 30 dni od potwierdzenia zamówienia.
3. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji.
4. Jeśli uzyskanie potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówienie zostanie anulowane.
5. Zakupione towary są dostarczane wraz z wymaganym dowodem zakupu (fakturą VAT, paragonem), pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
6. Odbierając przesyłkę od kuriera należy ją sprawdzić w jego obecności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń przesyłki w momencie odbioru, prosimy o spisanie w obecności kuriera firmy spedycyjnej i podpisanie przez niego protokołu reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń mechanicznych przesyłki i ewentualnych braków towarowych.

§ 5
Płatność:
1. Za towary kupione w naszym Sklepie możesz zapłacić przelewem bankowym lub gotówką przy dostawie (pobranie przez kuriera lub pocztę).

§ 6
Reklamacja:
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne prosimy o kontakt ze sklepem tel. 501 633 740.
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od Umowy Sprzedaży;
– danych kontaktowych składającego reklamację ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki które powstały podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego podpisanego przez kuriera firmy spedycyjnej w momencie odbioru przesyłki.
5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy do siedziby firmy.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

§ 7
Zwroty:
1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów masz prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego produktu przez firmę kurierską lub pocztę.
2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
3.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Do zwracanego towaru powinieneś dołączyć pisemne oświadczenie że go zwracasz.
5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o zwrocie na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8
Ochrona danych osobowych:
1. Firma BV Format s.c. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów oraz informowania klientów o oferowanych przez nas produktach.
2. Państwa dane będą przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie.

§ 9
Zastrzeżenia prawne:
1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi.
2. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
3. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych.
4. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10
Zastosowanie regulaminu:
1. Powyższy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej.