Liczba produktów:

Kształt i kolor naklejek ADR

Niebezpieczne towary zazwyczaj oznaczamy przy pomocy naklejek w kształcie rombu. Znak ADR należy umieścić na produkcie, w budynku, lub w opakowaniu, w którym jest przechowywany. Umożliwi to prawidłowe zidentyfikowanie możliwego zagrożenia od strony niebezpiecznego produktu. W zależności od zagrożenia, każdy romb posiada inny kolor, np. łatwopalny oznakowany jest kolorem czerwonym, ponieważ ogień i ciepło mają kolor czerwony, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym, ponieważ mieszanie czerwonego (łatwopalne) z żółtym (środek utleniający) tworzy kolor pomarańczowy. Gaz niepalny lub nietoksyczny jest oznaczony kolorem zielonym, ponieważ wszystkie zbiorniki ze sprężonym powietrzem mają taki kolor. System znaków ADR, czyli system, identyfikacji zagrożeń powstał we Francji po II Wojnie Światowej.

Nalepki ADR najwyższej jakości dla towarów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo powinno być zawsze numerem 1 podczas każdego transportu niebezpiecznych towarów. Towary niebezpieczne podzielić można na dziewięć różnych klas (oprócz kilku podkategorii) na podstawie specyficznych właściwości chemicznych stwarzających ryzyko. Nasze naklejki ADR wyprodukowane zostały z wysokiej jakości materiałów premium i pozwolą na prawidłowe oznaczenie wszelkich niebezpiecznych towarów według odpowiedniej klasyfikacji. Nieoznakowanie przewożonych towarów naraża cały proces transportu na ogromne niebezpieczeństwo, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie korzystanie ze znaków oraz naklejek ADR. Zapewniamy dostępność wszystkich niezbędnych oznaczeń w kształcie rombów, które odpowiadają różnego rodzaju zagrożeniom spowodowanym narażeniem się na niebezpieczne substancje i towary.