Liczba produktów:

Naklejka ADR – UN 1933

0,23 54,48 

Naklejka ADR – UN 1170

0,24 208,00 

Naklejka ADR – UN 1987

0,23 54,48 

Naklejka ADR – UN 3082

0,24 208,00 

Naklejka ADR – UN 3077

0,23 54,48 

Naklejka ADR – UN 3090

0,23 54,48 

Naklejka ADR – UN 3480

0,23 54,48 

Kształt i kolor znaków ADR

Towary niebezpieczne są często oznaczone symbolem rombu na produkcie, pojemniku z nim lub budynku, w którym jest przechowywany. Kolor każdego rombu wskazuje na typ zagrożenia, np. produkt łatwopalny jest oznaczony kolorem czerwonym, ponieważ ogień i ciepło mają kolor czerwony, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym, ponieważ mieszanie czerwonego (łatwopalne) z żółtym (środek utleniający) tworzy kolor pomarańczowy. Gaz niepalny lub nietoksyczny jest oznaczony kolorem zielonym, ponieważ wszystkie zbiorniki ze sprężonym powietrzem mają taki kolor. Łagodzenie ryzyka związanego z materiałami niebezpiecznymi może wymagać zastosowania środków ostrożności podczas ich transportu, użytkowania, przechowywania i usuwania. Przepisy i regulacje dotyczące używania i postępowania z materiałami niebezpiecznymi mogą się różnić w zależności od aktywności i statusu niebezpieczeństwa materiału. Na przykład, jeden zestaw wymagań może dotyczyć ich użycia w miejscu pracy, podczas gdy inny zestaw wymagań może dotyczyć reakcji na rozlanie, sprzedaży do użytku konsumenta lub transportu. Większość krajów reguluje niektóre aspekty materiałów niebezpiecznych.

Znaki ADR a sprzęt ochronny

Nasza firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości znaków ADR, które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie transportu szkodliwych substancji oraz niebezpiecznych materiałów. Produkowane przez nas znaki ADR wykonane zostały według wszelkich norm międzynarodowych i pozwalają na prawidłowe oznaczanie towarów. Szeroki wybór naklejek ADR umożliwia dobranie odpowiedniej w zależności od zapotrzebowania oraz rodzaju załadunku. Znaki te znacząco ułatwiają działanie wszelkim służbom takim jak straż pożarna, policja, wojsko, umożliwiając im dobranie odpowiedniego sprzętu ochronnego w przypadku wystąpienia sytuacji związanej z zagrożeniem. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą oznakowań ADR, jaką oferuje nasz sklep.