Liczba produktów:

Naklejka ADR – „Naklejka ostrożnie szkło” (kieliszek)

0,40 85,00 

Naklejka ADR – Naklejka Fragile – kruchy

0,40 85,00 

Naklejka ADR – Naklejka strzałki kierunkowe

0,32 85,00 

Naklejka ADR – Naklejka strzałki kierunkowe – napis „Góra, This way up”

0,33 70,00 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 23/1965

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 23/1978

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 30/1202

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 33/1170

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 33/1203

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 33/1987

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 336/1230

13,11 117,99 
Wypełniacz

Tablica ostrzegawcza ADR – Materiały niebezpieczne 90/3077

13,11 117,99 

Znaki ADR klasa 1 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,1 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,2 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,3 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,4 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,5 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,6 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 2,1 – naklejka „Gazy palne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 2,2 – naklejka „Gazy niepalne, nietoksyczne, nietrujące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 2,3 – naklejka „Gazy toksyczne, trujące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 3 – naklejka „Ciecze palne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 4,1 – naklejka „Materiały stałe zapalne, samoreaktywne, polimeryzujące, wybuchowe odczulone stałe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 4,2 – naklejka „Materiały samozapalne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 4,3 – naklejka „Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 5,1 – naklejka „Materiały utleniające”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 5,2 – naklejka „Nadtlenki organiczne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 6,1 – naklejka „Materiały trujące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 6,2 – naklejka „Materiał zakaźny z opisem”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 6,2 – naklejka „Materiały zakaźne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7A – naklejka „Materiały promieniotwórcze”

0,40 95,76