Liczba produktów:

Znaki ADR klasa 1 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,1 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,2 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,3 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,4 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,5 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 1,6 – naklejka „Materiały wybuchowe i przedmioty zawierające materiały wybuchowe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 2,1 – naklejka „Gazy palne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 2,2 – naklejka „Gazy niepalne, nietoksyczne, nietrujące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 2,3 – naklejka „Gazy toksyczne, trujące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 3 – naklejka „Ciecze palne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 4,1 – naklejka „Materiały stałe zapalne, samoreaktywne, polimeryzujące, wybuchowe odczulone stałe”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 4,2 – naklejka „Materiały samozapalne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 4,3 – naklejka „Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 5,1 – naklejka „Materiały utleniające”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 5,2 – naklejka „Nadtlenki organiczne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 6,1 – naklejka „Materiały trujące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 6,2 – naklejka „Materiał zakaźny z opisem”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 6,2 – naklejka „Materiały zakaźne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7A – naklejka „Materiały promieniotwórcze”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7A – naklejka „Materiały promieniotwórcze” wersja po angielsku

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7B – naklejka „Materiały promieniotwórcze”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7B – naklejka „Materiały promieniotwórcze” wersja po angielsku

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7C – naklejka „Materiały promieniotwórcze”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7C – naklejka „Materiały promieniotwórcze” wersja po angielsku

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7D – naklejka „Materiały promieniotwórcze”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7D – naklejka „Materiały promieniotwórcze” wersja po angielsku

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7E – naklejka „Materiał rozszczepialny”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 7E – naklejka „Materiał rozszczepialny” wersja po angielsku

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 8 – naklejka „Materiały żrące”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 9 – naklejka „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne”

0,40 95,76 

Znaki ADR klasa 9A – naklejka „Różne materiały i przedmioty niebezpieczne”

0,40 95,76 

Kształt i kolor naklejek ADR

Niebezpieczne towary zazwyczaj oznaczamy przy pomocy naklejek w kształcie rombu. Znak ADR należy umieścić na produkcie, w budynku, lub w opakowaniu, w którym jest przechowywany. Umożliwi to prawidłowe zidentyfikowanie możliwego zagrożenia od strony niebezpiecznego produktu. W zależności od zagrożenia, każdy romb posiada inny kolor, np. łatwopalny oznakowany jest kolorem czerwonym, ponieważ ogień i ciepło mają kolor czerwony, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym, ponieważ mieszanie czerwonego (łatwopalne) z żółtym (środek utleniający) tworzy kolor pomarańczowy. Gaz niepalny lub nietoksyczny jest oznaczony kolorem zielonym, ponieważ wszystkie zbiorniki ze sprężonym powietrzem mają taki kolor. System znaków ADR, czyli system, identyfikacji zagrożeń powstał we Francji po II Wojnie Światowej.

Najpowszechniej stosowany system regulacyjny dotyczący transportu towarów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo powinno być zawsze numerem 1 podczas każdego transportu niebezpiecznych towarów. Towary niebezpieczne podzielić można na dziewięć różnych klas (oprócz kilku podkategorii) na podstawie specyficznych właściwości chemicznych stwarzających ryzyko. Nasze naklejki ADR wyprodukowane zostały z wysokiej jakości materiałów premium i pozwolą na prawidłowe oznaczenie wszelkich niebezpiecznych towarów według odpowiedniej klasyfikacji. Nieoznakowanie przewożonych towarów naraża cały proces transportu na ogromne niebezpieczeństwo, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie korzystanie ze znaków oraz naklejek ADR. Zapewniamy dostępność wszystkich niezbędnych oznaczeń w kształcie rombów, które odpowiadają różnego rodzaju zagrożeniom spowodowanym narażeniem się na niebezpieczne substancje i towary.